Geodetske storitve

Pravne storitve

Nepremičnine

Projektiranje in inž.

O podjetju

Pravne storitve

Na enem mestu vam nudimo geodetske storitve in celovit nepremičninski pravni servis. Če imate kakšno vprašanje ali problem z drugega pravnega področja ali pa želite pravni nasvet še pred obiskom odvetnika, vam bomo z veseljem pomagali. Svetujemo v zadevah s področja stvarnega, dednega, družinskega, obligacijskega, delovnega, izvršilnega in upravnega prava.

Kadar stranka z geodetsko storitvijo zasleduje neko razpolaganje z nepremičnino, ji svetujemo ustrezen pravni posel, poskrbimo, da je nepremičninski posel pravno varen, hiter in cenovno kar najbolj sprejemljiv, ter storimo vse, kar je potrebno za njegovo izvedbo v zemljiški knjigi, z izjemo overitve, ki je v pristojnosti notarjev. Za vas pridobimo vse potrebne podatke iz uradnih evidenc, namesto vas opravimo pot na upravno enoto, k davčnemu organu,... Sestavljamo vse vrste pogodb, ki zadevajo nepremičnine, tudi akte in sporazume o oblikovanju etažne lastnine, in sicer tudi neodvisno od naročila geodetskih storitev. Sestavljamo ustrezne zemljiškoknjižne predloge. Za vas izpolnjujemo potrebne obrazce, ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, sestavljamo enostavne in strokovno zahtevnejše dopise in predloge za izvensodno poravnavo, pripravljamo osnutke pritožb in odgovorov na pritožbe za potrebe konkretnih geodetskih upravnih postopkov, ki tečejo pri geodetski upravi, in tudi za potrebe sodnih postopkov ureditve meje. Izdelamo vam tudi analizo uspeha nameravane tožbe, predloga ali pravnega sredstva z vseh pravnih področij, ki so navedena v uvodu.

Prvi pravni nasvet je, tako kot prva zdravniška diagnoza, najbolj pomemben. Biti mora strokovno pravilen in pravočasen. Taki so tudi naši pravni nasveti in storitve, če nam svoj problem le uspete predstaviti pravi čas, ko za njegovo rešitev še obstojijo pravne možnosti.

Ker smo pristaši  mirnega reševanje sporov, nas lahko angažirate tudi pri pogajanjih ali sklepanju izvensodnih poravnav. Nudimo vam prostor in nepristransko strokovno pomoč. Tako se lahko na nas obrnete, če se npr. kot dediči ne morete sami sporazumeti o razdelitvi dediščine, pomagali vam bomo tudi pri delitvi solastnih nepremičnin, zlasti zemljišč ali stanovanjskih hiš, kjer je možna njihova fizična delitev, ki se izvede s parcelacijo ali etažiranjem stavbe. V tem okviru vam lahko priskrbimo tudi cenitev nepremičnine (hiše, stanovanja, zemljišča,..) s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke.

pravna
podpora

nepremičnine
apolonij

kodeks
podjetja

© 2010 Apolonij d.o.o. – Vse pravice pridržane. Izdelava www.ampak.net