Geodetske storitve

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Kataster GJI

Inženirska geodezija

Druge storitve

Pravne storitve

Nepremičnine

Projektiranje in inž.

O podjetju

Pravna podpora

V našem podjetju združujemo geodetske in pravne strokovnjake. Sodelovanje obeh strok ima pomembne prednosti in lastnikom nepremičnin lahko prihrani številne neprijetnosti, sodne in druge spore ter z njimi povezane stroške in psihično trpljenje. Pravna podpora je brezplačna in je vključena v sam postopek izvajanja geodetskih storitev.

Svojim strankam nudimo popolno pravno podporo že pri samem naročilu in ves čas izvajanja geodetske storitve.

Pogosto se zgodi, da stranka, ki zasleduje nek pravni cilj, naroči geodetsko storitev, s katero tega cilja ni mogoče doseči. Vsako stranko zato vedno povprašamo, zakaj potrebuje geodetsko storitev in kaj z njo zasleduje. Glede na njene potrebe in interese ji svetujemo optimalno storitev. Pravna podpora je še posebej pomembna v postopkih ureditve meje oz. na vseh obravnavah, ki jih je geodetsko podjetje dolžno izvajati po zakonu, kjer prihaja do nasprotujočih si interesov in stališč udeležencev postopka.

Vsako sporno vprašanje med udeleženci postopka obravnavamo tudi s pravnega vidika, ga natančno analiziramo in predlagamo ustrezne rešitve. Delujemo pomirjevalno, v smeri sporazumne razrešitve spora. Zato vse udeležence poučimo o vseh vidikih spornega razmerja, o njihovih pravicah in pravnih možnostih. Na tej osnovi se lažje in pravilneje odločajo. Ker nam zadovoljstvo strank in vseh drugih udeležencev v postopku resnično pomeni zelo veliko, smo pripravljeni vložiti dodaten čas in energijo za to, da se udeleženci vendarle sporazumejo o meji že na nivoju našega podjetja, tj. v okviru tehničnega dela geodetskega postopka ureditve meje.

Naše stranke niso prepuščene same sebi niti v primeru, da do sporazuma med udeleženci kljub vsem prizadevanjem ne pride in se po neuspešnem poskusu poravnave v okviru upravnega dela geodetskega postopka pri geodetski upravi znajdejo v položaju, ko morajo ali same vložiti predlog za sodno ureditev meje ali pa je tak predlog vložen zoper njih. V tem primeru je našim strankam na voljo strokovna pomoč, ki jo nudimo v okviru pravnih storitev.

pravna
podpora

nepremičnine
apolonij

kodeks
podjetja