Geodetske storitve

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Kataster GJI

Inženirska geodezija

Druge storitve

Pravne storitve

Nepremičnine

Projektiranje in inž.

O podjetju

Druge storitve

GIS

Geografski informacijski sistem (GIS) je sistem, ki je sestavljen iz strojne in programske opreme, prostorskih podatkov ter uporabnikov, ki sistem vzdržujejo ali uporabljajo in je namenjen urejanju, upravljanju, analiziranju, modeliranju, predstavitvi in prikazu prostorsko tematskih podatkov, ki v sistemu GIS omogočajo načrtovanje, upravljanje, spremljanje,... sistemov na mnogih področjih.

Izdajanje potrdil

Kdo ne pozna posestnega lista, "mapne kopije" oz. kopije katastrskega načrta, ki ji danes pravimo izris parcele? Ta in ostala potrdila o zadnjih vpisanih podatkih zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot izdaja geodetska uprava, poleg nje pa tudi drugi državni organi, notarji in geodetska podjetja. Potrdila, ki so za lastnike nepremičnin brezplačna, lahko pridobite tudi v našem podjetju.

Identifikacijsko potrdilo

Identifikacijsko potrdilo prikazuje spremembe stanja v zemljiškem katastru. Potrebno je pri denacionalizacijskih postopkih, pri zemljiščih, vrnjenih agrarnim skupnostim, in v drugih primerih, kjer je potreben prikaz zemljiško katastrskega stanja parcele v preteklosti glede na stanje na dan izdaje potrdila.

Strokovna mnenja

Če ste v dvomu in bi radi zgolj preverili pravilnost dela nam konkurenčnega geodetskega podjetja, ali pa če menite, da so v zemljiškem katastru ali katastru stavb vpisani napačni podatki, vas lahko razbremenimo. Zadevo bomo poglobljeno proučili tako z geodetskega kot s pravnega vidika in v strokovnem mnenju predlagali tudi konkretne rešitve za odpravo morebitnih ugotovljenih napak.

Pravna podpora

V našem podjetju združujemo geodetske in pravne strokovnjake. Sodelovanje obeh strok ima pomembne prednosti in lastnikom nepremičnin lahko prihrani številne neprijetnosti, sodne in druge spore ter z njimi povezane stroške in psihično trpljenje. Pravna podpora je brezplačna in je vključena v sam postopek izvajanja geodetskih storitev. Več...

Geodetsko svetovanje

Pogosto se dogaja, da stranke ne vedo, kako doseči željeni cilj, ali pa se proti njemu odpravijo po napačni ali nepotrebno daljši poti. Zaupajte nam in do željenega cilja ali do rešitve problema vas bomo pripeljali zanesljivo in po najkrajši možni, najenostavnejši ter najcenejši poti. Klik za kontakt...

pravna
podpora

nepremičnine
apolonij

kodeks
podjetja

© 2010 Apolonij d.o.o. – Vse pravice pridržane. Izdelava www.ampak.net