Geodetske storitve

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Kataster GJI

Inženirska geodezija

Druge storitve

Pravne storitve

Nepremičnine

Projektiranje in inž.

O podjetju

Kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb

Tako kot so parcele evidentirane v zemljiškem katastru, so stavbe evidentirane v katastru stavb. Vpis večstanovanjske stavbe v kataster stavb je tudi predpogoj za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe (stanovanju) v zemljiški knjigi.

Sprememba podatkov

Stavbam in delom stavb, ki so vpisani v kataster stavb, lahko spremenimo številko stavbe ali dela stavbe, lego, obliko  površino stavbe, dejansko rabo, številko stanovanja ali poslovnega prostora, lahko tudi združimo in delimo stavbo ali del stavbe istega lastnika, vpišemo nov del stavbe, ki se zgradi k že obstoječi in vpisani stavbi ter v primeru porušitve oz. odstranitve izbrišemo stavbo ali del stavbe iz katastra stavb.

Določitev hišne številke

Če stavba, ki bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala imeti hišno številko, le-te nima, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.

pravna
podpora

nepremičnine
apolonij

kodeks
podjetja

© 2010 Apolonij d.o.o. – Vse pravice pridržane. Izdelava www.ampak.net